code-coder-codes-34600

Веб дизајнот се состои од неколку чекори

Ги забележуваме идеите и очекувањата на нашите клиенти

По добивањето на првичните информации, правиме проект за структурата на страницата и нејзината организираност

Го предлагаме визуелниот дел, полиња, боја, фонт, графички елементи и останати елементи кои ги одобрува клиентот

Графичкиот дизајн го претвараме во функционална веб страна

Се врши тестирање на целокупното решение пред да се предаде на клиентот

Пуштање на веб решението во живо

На нашите клиенти им даваме избор за повеќе опции за одржување во зависност од потребите на самата веб страна, а тоа може да биде тековно или по потреба