adult-business-computers-256219

Проектирање и изведба комплетни ИКТ решенија

Хардверски, софтверски и професионални ИКТ услуги за оптимизација на деловното работење

 • Компјутерски мрежни решенија за поврзување преку бакарни кабли, оптички кабли, безжична технологија или хибридни системи
 • Телефонски “VOIP” централи и мрежи
 • Активна и пасивна мрежна опрема
 • Компјутерски системи (канцелариски конфигурации, напредни работни станици, сервери …)
 • Опрема за печатење

Нудиме тековно одржување на мали и големи системи преку:

 • Далечинска поддршка (help-desk)
 • Техничка поддршка на терен

Нашиот тим е спремен да одговори на сите предизвици

Побарајте понуда на contact@netsolutions.com.mk

 • Системи за контрола на пристап
 • Алармни системи за техничка заштита
 • Системи за детекција и дојава на пожар
 • Систем за видео надзор
 • Систем за евиденција на работно време

Доколку се соочувате со проблеми од типот на: бавна компјутерска мрежа, прекини во безжичниот сигнал, сервери кои се бавни, дотраена опрема која кочи, принтери и скенери кои постојано заглавуваат, телефонски централи кои прекинуваат разговори, бавни и нефункционални веб страни – тогаш на вашиот бизнис му е потребна оптимизација.
Контактирајте го нашиот тим кој ќе ги провери сите ваши проблеми, ќе ја утврди вашата потреба и ќе понуди оптимално решение.

Доколку имате потреба од ефикасна икт опрема, а немате соодветни знаења или информации за техничко опремување и конфигурирање на истата, контактирајте го нашиот тим кој ќе изготви предлог соодветен за вашите потреби.Контактирајте го нашиот тим кој ќе ги провери сите ваши проблеми, ќе ја утврди вашата потреба и ќе понуди оптимално решение.